El fet de formar par de la Federació Catalana de Professors de Dansa es corrobora mitjançant un certificat a les Escoles Federades i amb un carnet pels professors i alumnes que acrediten la vinculació del seu titular davant de qualsevol organisme públic o privat i que a més otorga al seu portador els següents drets:

 1. Una assegurança d'accidents amb assistència mèdica durant la permanència a l'escola. Les garanties contractades són:
  • Assistencia Sanitària de lliure el·lecció en cas d'accident amb un límit de 6000€.
  • Mort 3000€ per assegurat.
  • Inalidesa permanent, 3000€ per assegurat.
 2. Descomptes en tractaments mèdics de manteniment, revisió i rehabilitació de qualsevol lesió o malformació. Assessorament d'exercicis. Centre Mèdic EUROSPORT. Travessera de Gràcia, 17-21 entl. Telf 932007355.
 3. Bonificacions des d'un 20% a un 50% en espectacles de dansa.
 4. Entrega a cada alumne al finalitzar el curs docent, d'un diploma acreditatiu de la seva assistència a les classes impartides per l'escola implicada.
 5. Beques anuals en les modalitats de Dansa Clàssica, Jazz i Dansa Espanyola.
 6. Facilitar a totes les escoles de dansa inscrites i als seus alumnes informació sobre les activitats relacionades amb la Dansa.
 7. Borsa de treball i assessorament del professorat.
 8. Obsequis de la Federació per a tots els alumnes que es federen.
 9. Cursets i viatges educatius.
 10. Descomptes en les botigues d'articles de dansa.

Tot això mitjançant el pagament de 15€ anuals.